Vlaams Belang - echt.onafhankelijk
Dekt N-VA koninklijke uithaal naar Britse en Amerikaanse kiezer? Dekt N-VA koninklijke uithaal naar Britse en Amerikaanse kiezer?

Dekt N-VA koninklijke uithaal naar Britse en Amerikaanse kiezer?

In zijn toespraak voor de gestelde lichamen heeft koning Philippe het vandaag nodig geacht twee bevriende landen, met name Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, de levieten te lezen.

Door het uitspreken van het karikaturiserende en gebedsmolenachtig herhaalde zinnetje dat “het geen zin heeft muren op te trekken of zich terug te plooien op utopisch nostalgische gedachten” ontpopte koning Philippe zich andermaal tot woordvoerder van de gevestigde politieke klasse. Het waren bovendien woorden die bijzonder vreemd klinken uit de mond van iemand die de meest middeleeuwse functie van het land uitoefent en die resideert in een paleis achter hoog opgetrokken muren.

Van enig respect voor de wil van de kiezer in betrokken democratische landen getuigt de uitval van koning Philippe in geen geval. Wellicht kan het geen kwaad dat iemand hem eens duidelijk maakt dat het niet aan een staatshoofd zonder enige democratische legitimiteit toekomt om een meerderheid van de kiezers in andere landen de les te lezen. Indien Philippe zich geroepen voelt om aan politiek te doen, moet hij aftreden en op een kieslijst gaan staan.

Blijft tenslotte het feit dat de toespraken van de koning gedekt worden door de federale regering. Ofwel heeft de regering er de koning niet voor behoed deze uitschuiver te maken, ofwel ging het initiatief van de regering zelf uit en werd de koning ingeschakeld in haar politieke communicatiestrategie. In beide gevallen blijft de vraag naar het standpunt van regeringspartij N-VA over deze aanval op de democratie en de soevereiniteit van bevriende landen. Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas zal de regering hierover eerstdaags aan de tand voelen.Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang
vlaamsbelang . persbericht . 31 januari 2017
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Kalender 2017
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
In veel Europese landen gaapt er een kloof tussen de houding van de regering en de opvatting van de burgers.

György Konrád

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief