Vlaams Belang - echt.onafhankelijk
Desinformatie over nationaliteitswetgeving Desinformatie over nationaliteitswetgeving

Desinformatie over nationaliteitswetgeving

Nog geen maand geleden beweerde volksvertegenwoordiger Carina Van Cauter (Open VLD) op triomfalistische wijze dat de nieuwe en strengere nationaliteitswetgeving (van 4 december 2012) een enorme vermindering van het aantal ‘nieuwe Belgen’ tot gevolg had. De VLD berichtte op haar webstek euforisch over de eerste negen maanden van 2013: “Op basis van cijfers die we verkregen vanaf 1 januari 2013 tot nu kunnen we duidelijk stellen dat de nieuwe nationaliteitswetgeving werkt. De voorbije jaren kwamen er gemiddeld 45.000 nieuwe Belgen per jaar bij, 38.000 daarvan deden dit via de nationaliteitsverkrijging, het overige deel gebeurt op basis van nationaliteitstoekenning. Voor 2013 zitten we voorlopig op 1.775 nieuwe Belgen”. Voor Van Cauter en co kwam dit neer op een daling van zegge en schrijve 97%! En ook de N-VA slaakte vreugdekreten. In hun congresteksten van afgelopen week stelde ze net als Van Cauter dat de afschaffing van de Snel-Belg-wet het aantal nieuwe Belgen drastisch inperkte.áá

Wat blijkt echter? Het cijfer van 1.775 nieuwe Belgen heeft enkel betrekking op vreemdelingen die de nationaliteit verwierven op basis van de nieuwe wet die op 1 januari 2013 in werking trad Ún waarvan de nationaliteitsverwerving op 11 september 2013 in het Rijksregister was ingevoerd. Hierover ondervraagd door Vlaams Belang-volksvertegenwoordiger Peter Logghe, antwoordde minister van Justitie Turtelboom (VLD) dat het inderdaad ging om 1.775 nieuwe Belgen op basis van de nieuwe wet, maar ook om 28.474 nieuwe Belgen op basis van de oude wetgeving. In totaal dus 30.249 of het volledige inwonersaantal van een stad als Tienen: er worden nog steeds op grote schaal nieuwe Belgen geproduceerd.

Nog twee bemerkingen inzake de nieuwe en “strengere” wet: tot nader order is niet bekend hoeveel nationaliteitsaanvragen van dit jaar nog in behandeling zijn, laat staan hoeveel er globaal in 2013 zullen binnenkomen en goedgekeurd worden.

Men weet evenmin of er minder aanvragen zijn omwille van de aanscherping van de regels (zoals de VLD laat uitschijnen), dan wel omwille van het gegeven dat veel vreemdelingen wachten omdat ze nu 5 jaar wettelijk in BelgiŰ moeten verblijven om de nationaliteit te krijgen terwijl dat voorheen slechts 3 jaar was. Men mag dus vrezen dat het ‘effect-Van Cauter’ snel zal uitdoven en de ‘Nouveaux Belges-storm in 2015 opnieuw zal opzetten.

Filip De Man
Volksvertegenwoordiger
vlaamsbelang . persbericht . 31 oktober 2013
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Kalender 2017
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
Enkel wie geen elektriciteit verbruikt, niet met de auto rijdt, niet rookt, drinkt of aandelen heeft kan iets aan de taxshift verdienen.

Michel Maus

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief