Vlaams Belang - echt.onafhankelijk
Armoededebat: ongemakkelijke waarheden Armoededebat: ongemakkelijke waarheden

Armoededebat: ongemakkelijke waarheden

Naar aanleiding van de commotie over de armoedecijfers die minister Homans naar buiten bracht, zette Vlaams parlementslid Guy D’haeseleer de puntjes op i.

Hij stelde vast dat er tussen 2006 en 2015 een schommeling waar te nemen is van hooguit 1 procent. Experts zeggen dat dit volledig binnen de foutenmarge valt. Men kan maar spreken van tendensen bij schommelingen vanaf 2 procent. “We kunnen dus concluderen dat men op het vlak van de bestrijding van de armoede gedurende tien jaar ter plaatse is blijven trappelen”, aldus Guy D’haeseleer. Een situatie waarvoor zowel de huidige als de vorige regeringen verantwoordelijkheid tekenen.

Import van armoede

Een element dat al evenzeer onbenoemd blijft in de armoedeproblematiek is het feit dat de ongebreidelde immigratie onmiskenbaar heeft geleid tot een import van armoede. De gevolgen zijn ernaar: “Men hoeft geen wiskundeprofessor te zijn om te beseffen dat als de beschikbare middelen schaars worden en de groep die er een beroep op doet steeds groter wordt, op het eind iedereen slechter af is”, stelde D’haeseleer.

De feiten en de cijfers tonen aan dat de tot vervelens toe herhaalde bewering dat de immigratie onze sociale zekerheid betaalbaar zal houden definitief naar het rijk der fabelen mag verwezen worden.
#GuyD'haeseleer  #armoede  #LiesbethHomans  #immigratie
vlaamsbelang . nieuws . 08 februari 2017
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Kalender 2017
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
Deze exodus is georganiseerd door mensen die onze maatschappij willen destabiliseren.

Annemie Vansichen

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief