Vlaams Belang - echt.onafhankelijk
Brussel, morgen onze stad Brussel, morgen onze stad

Brussel, morgen onze stad

Onder de noemer 'Brussel, morgen onze stad' hield het Vlaams Belang zondag zijn Brusselcongres. Hiermee is de eerste zet op het communautaire schaakbord van 2014 een feit.

Zowel institutioneel, budgettair als sociaaleconomisch staan de Brusselse indicatoren op rood. Een actieve en doordachte Brussel-politiek is bijgevolg uiterst urgent. Het Brussels Gewest is over de hele lijn failliet, materieel maar ook en vooral moreel. In welke nieuwe institutionele constellatie dan ook, zou het een fatale fout zijn om dit gewest verder te versterken. Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat Brussel enkel toekomst heeft binnen het Vlaamse weefsel. Duidelijk is ook dat Vlaanderen zonder Brussel een verminkt Vlaanderen zou zijn, een Vlaanderen beroofd van een vitaal orgaan. Een Vlaams aanbodmodel voor Brussel moet onze hoofdstad daarom eerst en vooral reduceren tot wat ze in essentie is: een stad met een hoofdstedelijke functie voor Vlaanderen.

Pact met Franstaligen

Als hoofdstad moet Brussel een gewaarborgde toekomst binnen Vlaanderen krijgen, middels een pact met de Brusselaars en met de nodige garanties voor de taal- en culturele rechten van de Franstalige inwoners. Als internationale stad heeft Brussel een meertalige roeping. Dat veronderstelt van de Brusselse overheidsadministraties dat zij hun dienstverlening perfect in de twee landstalen kunnen aanbieden. Complementair dient de Vaste Commissie voor Taaltoezicht omgevormd te worden tot een echte taalrechtbank die de taalwetgeving afdwingt; niet langer samengesteld op politieke basis, maar bemand door echte magistraten.

Vlaamse diplomatie

Het Vlaams Belang pleit bovendien voor een versterkte Vlaamse zichtbaarheid in Brussel, ook op internationaal vlak. De Vlaamse diplomatie dient vorm te krijgen, en Brussel dient in deze het platform te zijn om zich als natie in opbouw naar voor te schuiven.

Om de historische en geografische aanwezigheid van de Vlaamse gemeenschap in Brussel te bevestigen eist het Vlaams Belang een gewaarborgde vertegenwoordiging van de Nederlandstaligen in de gemeenteraden, politieraad en de eengemaakte OCMW-raad en de eengemaakte huisvestingsmaatschappij. Ook voor de uitvoerende mandaten dient dit principe te worden gehanteerd.

Hierbij aansluitend dient de Vlaamse gemeenschap in de hoofdstad te worden geherwaardeerd. Het palmares van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ter zake is faliekant. Het Vlaams Belang bepleit daarom de hervorming van de VGC tot een raadgevende commissie, waarbij de beslissingsmacht bij het Vlaams Parlement komt te liggen.

Fusie politiezones

Inzake veiligheidsbeleid gaat de versnippering van het Brusselse politielandschap totaal tegen de letter en de geest van de politiehervormingen. Daarom pleit het Vlaams Belang voor de fusie van de zes Interpolitiezones tot één zone voor het hele Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, die dient te ressorteren onder een Brusselse minister voor Veiligheid.

Islamobservatorium

In datzelfde veiligheidskader dient een Brussels Islamobservatorium te worden opgericht dat de evolutie en/of radicalisering van de islam in de hoofdstad in kaart dient te brengen; als ondersteunend beleidsinstrument voor zowel justitie als beleid.

Lees hier de congresteksten.
Lees hier de congresresoluties.
Lees hier de toespraak van congresvoorzitter Frederic Erens.
Lees hier de toespraak van Brussels fractievoorzitter Dominiek Lootens.
Lees hier de toespraak van Bob De Brabandere.
Beluister hier het interview met Gerolf Annemans over het Brusselcongres.


#Brusselcongres  #Brussel  #GerolfAnnemans  #FredericErens  #DominiekLootens  #BobDeBrabandere
vlaamsbelang . nieuws . 01 december 2013
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Kalender 2017
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
Wie niet blindelings de politieke correctheid volgt, is hier per definitie polariserend en een fascist.

Mia Doornaert

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief