Vlaams Belang - echt.onafhankelijk
EU en linkerzijde in paniek EU en linkerzijde in paniek

EU en linkerzijde in paniek

Nu een front van rechtse, eurokritische partijen in de maak is, breekt in het EU-establishment en bij hun lakeien in de pers paniek uit.

Yves Desmet, boegbeeld van de regimetrouwe pers, gewaagt in De Morgen (16.11.13) van een "nachtmerrie". Hij noemt het "onrustbarend" dat "het anti-Europese standpunt steeds meer momentum krijgt en uitgroeit tot een overtuigingswapen van extreem rechts." Aan dat dwaze en nietszeggende etiket 'extreem rechts' gaan we geen woorden meer vuil maken, en dat de eurofielen elke kritiek in de kiem willen smoren met de stempel 'anti-Europees' of eurofoob is ook genoegzaam bekend. Het is de oude truc. Heb je kritiek op de multiculturele samenleving, ben je 'xenofoob' en heb je kritiek op de werking van de Europese Unie, dan ben je 'anti-Europees', 'eurofoob'. Debat gesloten. Simpel is dat.

Vrede en welvaart? Pardon?

Desmet draaft vrolijk door en schrijft dat de traditionele partijen zelf hebben bijgedragen aan het huidige klimaat. Ze lijden aan schuldig verzuim: "Nooit hebben ze nog met overtuiging het Europese project verdedigd als uniek instrument dat dit continent nu al meer dan een halve eeuw oorlogsvrij heeft gemaakt." Wat een onzin. De EU heeft onlangs nog de Nobelprijs voor de Vrede gekregen, maar veel indruk heeft die wrange grap niet gemaakt. Europa kende al decennia vrede nog vóór de EU in zijn huidige vorm bestond. Voor die vrede zijn heel wat andere factoren verantwoordelijk, zoals de NAVO. Bovendien zorgen de ondoordachte uitbreiding van de EU en de aanslepende eurocrisis voor oplopende spanningen tussen de noordelijke en de zuidelijke lidstaten. Maar terug naar Yves Desmet. "Nooit hebben ze (de traditionele partijen, red.) benadrukt dat de eengemaakte markt en een eenheidsmunt, zelfs ondanks de systeemfouten, uiteindelijk heeft bijgedragen tot economische groei en een stijgende materiële welvaart," orakelt Desmet. Op welke planeet heeft die man de voorbije jaren vertoefd? De eengemaakte markt en de eenheidsmunt hebben de gezonde concurrentiekracht binnen Europa uitgeschakeld en Zuid-Europa veroordeeld tot de bedelstaf. Desmet mag zijn verhaal eens in Griekenland en Spanje gaan vertellen…

"Blank Bokrijk"

Yves Desmet doet het in de broek voor "een eurokritische grondstroom" die straks een "Europese nachtmerrie" dreigt te worden. Paul Goossens bakt het nog bruiner. "Met de Europese verkiezingen in zicht dreigt een horrorscenario. Voor zover nodig bewijst de vrijage tussen Marine Le Pen en Geert Wilders dat de slopersploegen voor een Europese afbraak in aantocht zijn" (De Standaard, 16.11.13). En zet u nu even schrap. "Hun pleidooi om van Europa één groot blank Bokrijk van de natiestaten te maken, is extreem retro, reactionair en ridicuul. Een alternatief hebben ze niet." Tot zover Goossens in 'De Standaard, niet toevallig de standaard'. We dagen Goossens uit om te tonen waar of wanneer Wilders, Le Pen, het Vlaams Belang pleiten of gepleit zouden hebben voor "één groot blank Bokrijk." Dat is wat Goossens ervan maakt in die zogenaamde 'kwaliteitskrant'. En er is daar ook niemand op de redactie die zegt: 'Sorry mijnheer Goossens, maar dat is zo zwaar overdreven dat het lachwekkend wordt. Die onzin publiceren we niet.'

Laten we de woorden van Goossens even parafraseren. Het pleidooi van Verhofstadt, Van Rompuy en Barroso om van de EU een soort 'Verenigde Staten van Europa' te maken, een superstaat naar Belgisch model, is niet alleen bespottelijk, maar ook megalomaan en ondemocratisch. Maar ze hebben geen alternatief. En al helemaal geen draagvlak bij de bevolking.


#EuropeseUnie  #DeMorgen  #DeStandaard
vlaamsbelang . nieuws . 18 november 2013
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Kalender 2017
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
In veel Europese landen gaapt er een kloof tussen de houding van de regering en de opvatting van de burgers.

György Konrád

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief