Vlaams Belang - echt.onafhankelijk
Overvol Overvol

Overvol

Dit land geraakt overvol. In nauwelijks één jaar kwam er een stad ter grootte van Roeselare bij. De sociale ontwrichting van onze steden dreigt.

Uit de nieuwste cijfers van Eurostat, die vandaag bekend geraakten, blijkt dat de bevolking in dit land opnieuw fors is gestegen. Officieel telde België op 1 januari 2013 welgeteld 11.095.000 inwoners, goed voor een stijging van liefst 66.800 inwoners in nauwelijks één jaar tijd. Ook deze keer blijkt de bevolkingsgroei voor het grootste deel op het conto van de immigratie te staan.

Vervreemding

Bij de natuurlijke bevolkingsgroei (19.000) dient bovendien rekening te worden gehouden met het hogere geboortecijfer in migrantengezinnen. Zo bleek uit Cijfers van Kind en Gezin dat het aandeel van jonge Nederlandstalige moeders in acht jaar met vijf procent (van 79,9 naar 74,9 procent) was gedaald. Vooral onze steden blijken in snel tempo te ontnederlandsen. In een stad zoals Antwerpen is nog slechts 41,4 procent van de moeders van borelingen Nederlandstalig. In Genk wordt nauwelijks nog 51,8 procent van de kinderen geboren in een Nederlandstalig gezin, in Gent 60 procent, in Mechelen 63,7 procent.

Een stad zoals Roeselare

Een jaarlijkse bevolkingsgroei van meer dan 65.000 inwoners - het equivalent van een stad zoals Roeselare - is onrustwekkend groot voor een land van amper 11 miljoen inwoners. "De immigratiedruk blijft vele malen te groot en zal de sociale ontwrichting van onze steden verder in de hand werken", stelt Vlaams Belang-senator Bart Laeremans. Alleen al op het vlak van (sociale) huisvesting en onderwijs worden we nu reeds geconfronteerd met enorme problemen. En dan hebben we het nog niet over de toenemende druk op de open ruimte en de sociale zekerheid, de verder escalerende samenlevingsproblemen en de onvermijdelijke milieueffecten.

Geen natuurwet

De aan de gang zijnde evolutie is echter geen onvermijdelijke die we - als een soort natuurramp - machteloos hoeven te ondergaan, aldus nog Laeremans: "De demografische zondvloed kan wel degelijk worden afgewend. Maar dan moet dringend en krachtig werk worden gemaakt van een kordaat immigratiebeleid op federaal vlak en dienen we het vrij verkeer van personen in Europa te herzien. Anders zullen de armoede en de miserie blijven toenemen en blijft het dweilen met de kraan open."
vlaamsbelang . nieuws . 23 november 2013
Deel dit op Twitter Deel dit op Facebook Verstuur dit bericht naar vrienden Googles +1
 Islamterreur - Ondergaan of terugslaan
Boekvoorstelling Vaclac Klaus
 Word lid van Vlaams Belang!
Sociale media - YouTube Sociale media - PDF  Sociale media - Afdrukken Sociale media - RSS
Sociale media - Facebook Sociale media - Twitter Sociale media - +1 Sociale media - Pinterest
Zogezegd
De EU maakt van heel Europa één gigantisch Molenbeek.

Geert Wilders

Bezoek de website van de Vlaams Belang Jongeren
e-magazine
onze digitale nieuwsbrief